ÄMNE
New Generation 50+ (projekt)
Spridningsfas
Ledarskap, ekonomiutbildning (fortsättningskurs)
Augusti 2016
Jobbcoach (utbildning)
Januari 2016
Anor mentorskap (projekt); Ungdomsstyrelsen
Spridningsfas
IT ambassadörer (projekt); Internetfonden
Spridningsfas
AUDIENCE (distansutbildningsprojekt)
Pågående
IFR- medlemsrekrytering
Pågående
IFR- Ungdomsförbund (projekt) Pågående
Jämställdhet i Mångfaldssamhället (projekt) Spridningsfas
EU:s kulturpolitiska inriktning i ett globalt perspektiv (projekt)

Spridningsfas

Nyanlända flyktingar (Information); Kansli

Pågående

För mer information kontakta IFR.