Iranska Föreningarnas Riksförbund (IFR) är en demokratisk, politisk 
och religiös obunden, samt frivillig organisation.
Riksförbundet är organiserat genom frivilliga medlemskap. Stadgar
Samarbete och integration: Sverige är idag ett mångetniskt och 
mångkulturellt samhälle där medborgarna med en annan bakgrund 
utgör en väsentlig del av befolkningen. Riksförbundet är en del av den 
svenska folkrörelsen som genom sin verksamhet vill skapa bättre 
förutsättningar för större delaktighet och integration för iranierna i det        
svenska samhället.

Riksförbundets officiella tidskrift heter "Anjoman" som utkommer varje månad. Den är viktig informationskälla till och för medlemsföreningar.