Beslut om bildande eller nedläggning av 
sektionen fattas av förbundets medlemmar
i respektive län, stad/kommun. 

Sektionen är självständigt och skall dela
IFR:s grundläggande värderingar, anta 
IFR:s stadgar och ställningstagande.
ex. stadgar.