ÄMNE

MATERIAL

 Att leda en förening
 
 Att skriva verksamhetsplan
 Att lära sig budgetering
 Att marknadsföra sin förening
 Att skriva verksamhetsberättelse 
 Ungdomar & organisationsarbete

 Iranier i Sverige